Nieuws

01-11-2015

Presentatie aangepast inrichtingsplan openbaar gebied op 5 november

Presentatie aangepast inrichtingsplan openbaar gebied op 5 november

Het plan om het centrum van Nieuw-Amsterdam/Veenoord te transformeren tot een aangenamer verblijfsgebied is weer een stap verder. De projectgroep Bruisend Centrum heeft het inrichtingsplan voor het centrumgebied naar aanleiding van de reacties aangepast en presenteert het aangepaste plan tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 5 november. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Belangstellenden zijn welkom in d’Aol Meul aan de Van Goghstraat 27-a in Veenoord.

 

Aangepaste versie inrichtingsplan
In juli 2015 heeft de projectgroep Bruisend Centrum het concept-inrichtingsplan voor het openbaar gebied in het centrum van Nieuw-Amsterdam/Veenoord gedeeld met inwoners en ondernemers. Zij konden hun reactie geven. De projectgroep heeft de reacties op het inrichtingsplan in de afgelopen maanden geïnventariseerd en zoveel mogelijk in het plan verwerkt. De aangepaste versie van het plan wordt tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 5 november gepresenteerd. Op het inrichtingsplan is te zien is hoe de wegen en voetgangersgebieden in het centrum eruit kunnen gaan zien, waar ruimte is voor recreatie, parkeren of groen en waar vaarrecreatieve voorzieningen worden aangelegd.

 

Van visie naar uitvoering
Het inrichtingsplan vloeit voort uit de structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord, die in samenspraak met inwoners, ondernemers en de gemeente Emmen is opgesteld. Deze visie schetst op hoofdlijnen de gewenste toekomstige ontwikkelingen in het centrumgebied. De structuurvisie is in april 2015 door de gemeenteraad van Emmen vastgesteld. Tegelijkertijd hebben de gemeente en de provincie Drenthe samen een bedrag van bijna 1 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van de eerste fase van de visie: de herinrichting van het openbaar gebied. Een deel van het beschikbare bedrag betreft een subsidie die nog dit jaar door de gemeente aangevraagd moet worden. Daarom heeft de projectgroep Bruisend Centrum samen met de gemeente Emmen het inrichtingsplan gemaakt. Dit inrichtingsplan vormt de basis voor de subsidieaanvraag. Dankzij deze financiële middelen kan de stap worden gezet naar uitvoering, waarmee van het centrum een toekomstbestendig gebied wordt gemaakt. Een gebied dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van zowel de ondernemers, inwoners als de gemeente en waar inwoners en bezoekers aangenaam kunnen verblijven.