Folder concept-inrichtingsplan Vaart ZZ en Marktplein

De projectgroep Bruisend Centrum heeft samen met de gemeente Emmen een eerste aanzet gemaakt voor een
inrichtingsplan van de openbare ruimte. Hierop is te zien hoe wegen en voetgangersgebieden eruit zien en waar ruimte is voor parkeren of groen. Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte moet leiden tot een verblijfsgebied dat aansluit bij wensen van de ondernemers, bewoners en gebruikers van het centrum. Het concept-inrichtingsplan is in juli 2015 huis-aan-huis verspreid in Nieuw-Amsterdam/Veenoord middels deze folder met de vraag te reageren op het plan. 

conceptinrichtingsplan_nieuwamsterdamveenoord_2.pdf

Structuurvisie: van kwantiteit naar kwaliteit

Het opstellen van de structuurvisie is in november 2013 afgerond. Het document is op 30 april 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

> Structuurvisie 'Van kwantiteit naar kwaliteit' (PDF) 

Panelen inloopbijeenkomst 25 juni 2013

Op dinsdagavond 25 juni presenteerde de Stichting Bruisend Centrum de stand van zaken tijdens een drukbezochte inloopbijeenkomst in Railroad Steakhouse in Veenoord. Zo'n 150 belangstellenden bekeken de plannen. Hieronder kunt u de panelen die tijdens deze bijeenkomst zijn getoond nog eens bekijken.

16813_bruisend_centrum_nieuwamsterdamveenoord_4xa0_borden.pdf

Uitnodiging inloopbijeenkomst 25 juni 2013

Op donderdag 20 juni ontvangen alle inwoners en ondernemers in Nieuw-Amsterdam/Veenoord een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 23 juni.

 

U kunt de uitnodiging bekijken via de onderstaande link.

sbc_flyer_hah_juni_2013.pdf

Presentatie ondernemers 11 en 12 juni 2013

Op dinsdag 11 en woensdag 12 juni 2013 heeft de Stichting Bruisend Centrum de stand van zaken gepresenteerd aan ondernemers uit het centrumgebied. Vervolgens werd met ondernemers van gedachten gewisseld over de structuurvisies en de gemaakte keuzes, en konden de ondernemers opmerkingen doen. Deze opmerkingen worden nog verwerkt in de visie.

 

Bekijk hieronder de presentatie.

presentatie_11062013_ondernemers.pdf

Presentatie gemeenteraad 10 april 2013

Op woensdag 10 april 2013 presenteerde de Stichting Bruisend Centrum de stand van zaken aan een vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Emmen, om vervolgens met hen van gedachten te wisselen over de structuurvisie.

 

Bekijk hieronder de presentatie.

presentatie_100420130_gemeenteraad.pdf

Presentatie informatiebijeenkomst 11 december 2012

Tijdens de informatiebijeenkomst op 11 december 2012 is de totstandkoming van de structuurvisie en zijn het toekomstmodel 'spreiding met een compact kernwinkelgebied' en de twee varianten en detailkeuzes toegelicht tijdens een korte presentatie. U kunt de presentatie nog eens bekijken door deze hieronder te downloaden. (PDF, 5,5 MB)

sbc_presentatie_111212.pdf

Panelen informatiebijeenkomst 11 december 2012

Tijdens de informatiebijeenkomst van 11 december 2012 is een aantal panelen getoond waarop het toekomstmodel 'Spreiding met een compact kernwinkelgebied' werd uitgelegd en waarop de twee varianten en keuzes werden gepresenteerd. De panelen nog eens bekeken? Dat kan door ze hieronder te downloaden (PDF, 7MB).

16196_bruisend_centrum_nieuwamsterdamveenoord_panelen_810x1145.pdf

Huis-aan-huis uitnodiging informatiebijeenkomst

Op donderdag 6 december 2012 ontvangen alle huishoudens in Nieuw-Amsterdam/Veenoord een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 11 december 2012. U kunt de uitnodiging hieronder downloaden.

folder_bruisend_centrum_nieuwamsterdamveenoord.pdf

Inloopbijeenkomst 6 juni 2012: paneel 'Modellen'

Op basis van het ‘programma van eisen’ zijn tijdens de inloopbijeenkomst op 6 juni 2012 twee mogelijke toekomstmodellen gepresenteerd. Het eerste gepresenteerde model gaat uit van spreiding van functies, het tweede model gaat het uit van clustering van functies. Daarnaast konden de aanwezigen ideeën of suggesties aandragen voor een mogelijk derde model. Bekijk hier het paneel 'Modellen.

4_schetsen.pdf

Inloopbijeenkomst 6 juni 2012: paneel 'Programma'

Tijdens de inloopbijeenkomst op 6 juni zijn de uitgangspunten en bouwstenen van de structuurvisie gepresenteerd. Op basis van de analyse is een 'programma van eisen' opgesteld. Hierin staat welke wensen er onder inwoners en ondernemers leven voor het centrumgebied en die een plek moeten krijgen. Het programma van eisen bevat de uitgangspunten en bouwstenen voor de structuurvisie en is samengevat op een paneel dat tijdens de inloopbijeenkomst gepresenteerd is. Bekijk het paneel 'programma'.

2_programma.pdf

Inloopbijeenkomst 6 juni 2012: paneel 'Analyse'

Tijdens de inloopbijeenkomst op 6 juni zijn de bouwstenen en uitgangspunten voor de structuurvisie gepresenteerd. Hier werd de analyse van het centrumgebied samengevat op een paneel. Bekijk hier het paneel over de analyse.

3_analyse_v2.pdf

Inloopbijeenkomst 6 juni 2012: paneel 'Proces'

Tijdens de inloopbijeenkomst op 6 juni zijn de bouwstenen en uitgangspunten voor de structuurvisie gepresenteerd. Natuurlijk werd ook het proces geschetst dat gevolgd wordt om tot de structuurvisie te komen. Bekijk hier het paneel over het proces.

1_proces_v2.pdf

Presentatie workshop kleurenfoto

Tijdens de tweede workshops is samen met vertegenwoordigers van bewoners, Plaatselijk Belang, ondernemers, de gemeente Emmen, woningcorporaties, banken, sportclubs, zorgpartijen, kinderopvang, en waterschap onderzocht hoe zij het centrumgebied beleven. Tijdens een ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch rondetafelgesprek met de vertegenwoordigers is in beeld gebracht wat hun visie is op het gebied, hoe zij het waarderen, waar zij veranderingen zien en welke veranderingen zij noodzakelijk vinden. Deze informatie heeft geleid tot een ‘kleurenfoto van het gebied’.

 

Download hier de presentatie die is gebruikt bij deze tweede workshop.

presentatie_workshop_100412_ambassadeurs.pdf

Presentatie workshop zwart-wit foto

De inventarisatie om te komen tot een structuurvisie is gestart met een workshop waarbij de projectgroep van de Stichting Bruisend Centrum het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord als geheel in beeld heeft gebracht. Er is onder andere gekeken naar de karakteristieke kenmerken, de sociale en economische structuur en de geschiedenis. Daarnaast is in beeld gebracht tegen welke dilemma’s men in de praktijk aanloopt. Dit alles is gecombineerd informatie uit bestaande beleidsvisie, diverse data en allerlei interne en externe invloeden. Hierdoor is een zogenaamde zwart-wit foto ontstaan met een ‘beeld op afstand’.

 

Download hier de presentatie die gebruikt is tijdens deze eerste workshop.

presentatie_workshop_200312.pdf