Stichting Bruisend Centrum

De Projectgroep Bruisend Centrum gaat door waar de Stichting Bruisend Centrum is geëindigd. De Stichting Bruisend Centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord is eind 2010 opgericht en bestond uit de plaatselijke inwoners en ondernemers Jos Roewen, Jan Baarslag, Bert Beukema, Bert Davids en Harm Noppers. De stichting is onafhankelijk en alle betrokkenen zetten zich vrijwillig in voor de stichting. Het doel van de stichting was een structuurvisie voor het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam/Veenoord op te stellen en te laten vaststellen door de gemeenteraad. Nu de gemeenteraad de structuurvisie heeft vastgesteld, gaat de Projectgroep als onderdeel van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord in samenwerking met de gemeente Emmen verder met de uitvoering van het plan.

 

De projectgroep bestaat uit: 

Jos Roewen
Bert Davids
Jan Baarslag
Harm Noppers
Bert Beukema

Leo Pekelsma
Rikus Haasken
Rita Oude Nije Weme

Henriëtte Vrieling (gemeente Emmen)

Maren Suphke (gemeente Emmen)

 

Op de foto ziet u van links naar rechts: Harm Noppers, Jan Baarslag, Bert Davids, Jos Roewen, Bert Beukema.